Privatlivspolitik

Information om persondata (GDPR)

Hotel Hesselet er dataansvarlig for de oplysninger vi har modtaget om dig og har du spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Hotel Hesselet
Christianslundsvej 119
5800 Nyborg

Tlf.nr.: (+45) 65 31 30 29 – CVR-nr.: 58690716 – SE NR. 12105762 – mail: cp@hesselet.dk

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Booking af værelse (Registrering/Indtjek/Regning)
 • Booking af selskaber (Registrering/Indtjek/Regning)
 • Booking af konferencer (Registrering/Indtjek/Regning)
 • Booking af borde i vores restaurant (Registrering/Regning)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger legitime interesser, på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er i din interesse efter indgåelse af aftale med os. Desuden sker behandling på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jv.f. den aftale om levering af Hotel Hesselet’s services, som du og vi har indgået med hinanden.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Kontonummer
 • E-mail

Vi videregiver eller overlader på forlangende dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder (eks. Politi, Told og Skat)
 • Dine personoplysninger er indhentet fra dig.
 • Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 – 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger.
 • Ret til berigtigelse af dine oplysninger.
 • Ret til at få slettet oplysninger om dig.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.
 • Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at modtage dine personoplysninger (dataportabilitet).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Cookies Privacy and Cookies

Cookies Privacy and Cookies Hotel Hesselet benytter sig af cookies til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmeside og af Hotel Hesselet platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger. Cookies kan genkende Kundens og Rådgivers computer, men kan ikke indsamle information om hvem Kunden eller Rådgiver er, eller hvem der bruger Kundens eller Rådgiverens computer. Brugen af Hotel Hesselet hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af Kunden eller Rådgiveren, medmindre Kunden eller Rådgiveren tilmelder sig nogle af de tjenester, Hotel Hesselet tilbyder – dette kan f.eks. være nyhedsbreve, servicemeddelelser mv. Hotel Hesselet anvender Google Analytics som statistikværktøj på hjemmesiden. Google Analytics giver Hotel Hesselet mulighed for at følge Kundens og Rådgiverens færden på hjemmesiden og giver Hotel Hesselet mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans. Vælger andre end Kunden eller Rådgiveren at afgive personoplysninger såsom navn og e-mail på hjemmesiden, behandler Hotel Hesselet alene disse oplysninger for at kunne opfylde anmodningen, f.eks. om modtagelse af nyhedsbreve mv. samt for at kunne kommunikere med anmoder. Hotel Hesselet videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder, medmindre Hotel Hesselet er forpligtet ved lov. Alle der har opgivet personoplysninger til Hotel Hesselet har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger Hotel Hesselet opbevarer om den pågældende. Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: https://minecookies.org/cookiehandtering/

Sådan deaktiver du cookies i din browser

For henholdsvis PC i Google Chrome, Android smartphone og tablet samt for iPhone og iPad.

Deaktivering cookies på Android: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=da&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0

Deaktivering cookies på Computer: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=da&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0

Deaktivering cookies på iPhone og iPad: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=da&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=0